USTANOVITEV GASILSKE ČETE TOMAČEVO LETA 1951

Pred letom 1951...

 

»So dogodki, ki skozi potek našega življenja nekatera dogajanja še posebej zaznamujejo. Tak nadvse pomemben dogodek se je zgodil 24. junija 1951 v gostilni Kovač, ko smo se odločili ustanoviti gasilsko četo Tomačevo pod okriljem gasilskega društva Stožice.«

Najzaslužnejša za ustanovitev čete sta bila takratni predsednik gasilskega društva Stožice g. Vinko Škerl in dozorela osveščenost krajanov Tomačevega in Jarš za organiziranje prostovoljnega gasilstva pri nas. Ker brez opreme in strokovnega znanja ni uspešnega delovanja, smo to začetno oviro rešili s pomočjo gasilskega društva Stožice, ki nam je nudilo vso potrebno strokovno in materialno pomoč.

Razlogi za ustanovitev gasilske organizacije so bile pogoste elementarne nesreče in še pogostejši požari na naših domačijah. Zelo grenka izkušnja in velika prizadetost je bil katastrofalni požar maja 1912. leta v Tomačevem. Požar je nastal pri Rodetovih, zaradi goste naseljenosti vasi, vetra in streh, kritih s slamo, pa se je požar hitro razširil in upepelil več kot pol vasi.

pozar 1912

Tomačevo 1912. leta po katastrofalnem požaru (slikano od juga proti severu)

Zaradi številnih požarov in poplav je bilo veliko razlogov za organiziranje požarnega varstva, vendar je vedno primanjkovalo odločnosti, da se to zgodi, in končno se je to zgodilo leta 1951.

Leta 1932 sta bili zgrajeni dve vodovodni zajetji, in sicer v Tomačevem, ki smo ga pred leti adaptirali, ter v Jaršah, ki pa zaradi spremembe savske struge in zaradi zasipavanja terena ne obstaja več. Namesto tega smo zgradili nov rezervoar. V istem času sta bili s podporo občine Ježica nabavljeni dve mali ročni brizgalni z nekaj metri tlačnih cevi, uporabni za začetne manjše požare. Brizgalni sta bili shranjeni v Tomačevem in Jaršah. V Jaršah je bila v ta namen zgrajena gasilska shramba, ki še vedno služi svojemu namenu, le oprema je drugačna (vodni hidrant, tlačne cevi in ročnik).

Opisana dejanja zajemajo prvo polovico 20. stoletja in predstavljajo čas priprav, potreb in spodbud, katere so leta 1951 končno dozorele in odločitev za organiziranje gasilske čete je bila sprejeta.

V času ustanovitve gasilske čete je bila v Tomačevem skupaj z Žalami in Jaršami sto ena domačija, s številnimi gospodarskimi poslopji z naslednjo strukturo preživljanja: 35 kmetij, 15 polkmetij in 51 stanovanjskih hiš z različnimi viri preživljanja.

Vse to so na kratko navedeni razlogi za ustanovitev gasilske čete Tomačevo. Izvolili smo tudi organizacijski in operativni odbor čete: predsednik Anžin Franc, poveljnik Srakar Vinko, podpoveljnik Uranič Ivan, tajnik Dimnik Ivan in blagajnik Srakar Tone. V četo je takrat vstopilo 22 članov iz Tomačevega in Jarš.

Za javno predstavitev novoustanovljene čete in pridobitev nekaj začetnih sredstev smo 16. septembra 1951 v Združenem domu priredili gasilsko zabavo s krajšim kulturnim programom. Tekom leta smo prejeli prvih 10 gasilskih uniform in nabavili 80 metrov B cevi. Shrambo za začetno gasilsko opremo nam je odstopil naš član Babnik Franc.

Zaradi oddaljenosti od gasilskega doma v Stožicah in boljše učinkovitosti za obrambo pred požari je bil na občnem zboru v Stožicah dne 13. januarja 1952 sprejet sklep, da se gasilska četa Tomačevo organizira v gasilsko društvo Tomačevo (kasneje Tomačevo – Jarše) in izloči iz gasilskega društva Stožice v samostojno gasilsko društvo. S tem so bili leta 1952 postavljeni temelji za nadaljnji razmah in napredek gasilstva pri nas.

 

Besedila zbral in zapisal: Janez Blaž

 

 

© PGD Tomačevo Jarše | Izdelava spletne strani: dpoint.si