Četrto desetletje: 1982 - 1992

 

»V tem desetletju se je število požarov na področju Tomačevega in Jarš nekoliko zmanjšalo. Dogajalo pa se je, da smo morali zaradi posodobljene gasilske opreme na gasilske intervencije izven svojega okoliša. Šli smo na gašenje gozdnih požarov, velikega požara j Javnih skladiščih in požara v Plavi Laguni.«

Vse to je dokazovalo, da je dobro organizirano gasilsko društvo v našem okolju nujno, čeprav imamo gasilsko brigado v neposredni bližini, ki pa v primeru velikih požarov ne zadošča za pokritje vseh potreb.

izgradnja vadbenega prostora

Delovna akcija za izgradnjo vadbenega prostora

Za pokrivanje vse zahtevnejših potreb po ustrezno izurjenim članstvu je nujno potreben ustrezni vadbeni prostor v neposredni bližini gasilskega doma, zato smo se odločili, da zapuščeno zemljišče za cerkvijo, ki je bilo po vojni nacionalizirano, uredimo v ustrezen prostor za vaje in druge potrebe. Ker je bilo celotno zemljišče v bregu, smo na severni strani zgradili betonsko škarpo in ves teren uporabno izravnali.

Po 16. letih uporabe je postalo orodno vozilo IMV kombi zaradi majhne prostornine in izrabljenosti za naše nadaljnje potrebe neustrezno. Društvo se je odločilo za nabavo prostornejšega in funkcionalno bolj uporabnega orodnega vozila Trafic Renault. Navedeno vozilo smo morali v notranjosti še ustrezno dograditi in preurediti za naše potrebe. Izvedbo preureditve je uspešno izpeljal Franci Babnik. To je bila v letu 1985 nujna in zelo pomembna investicija, ki je zahtevala veliko denarja, truda in naporov.

V tem desetletju je nastala nekakšna generacijska zamenjava, pomladitev upravnega odbora. Večino starejših članov UO zamenjajo mlajši in tako smo leta 1988 izvolili za predsednika Francija Babnika in za poveljnika Andreja Srakarja.

Po večletnem prijateljskem sodelovanju med PGD Tomačevo – Jarše in PGD Štatenberg smo leta 1987 sprejeli skupno listino o pobratenju društev in s tem dobro sodelovanje še poglobili. Navezali pa smo tudi stike in sodelovanje z GD Velikovec, Avstrija, ki nam je prineslo veliko koristnih informacij pri našem nadaljnjem delu.

Ob koncu 90. let je prenesla takratna civilna zaščita vse več zaščitnih obveznosti na gasilska društva. Tako smo leta 1989 od civilne zaščite dobili priključno mobilno cisterno, namenjeno za oskrbo pitne vode. Za namestitev cisterne smo zgradili namensko garažo z vhodom v vadbeni prostor.

V času osamosvojitve Slovenije leta 1991, ko je bila ogroženost od jugoslovanske vojske največja, smo bili gasilci v pripravljenosti v primeru potrebne intervencije, vendar je ta ogroženost kmalu popustila brez potrebnega interventnega posredovanja gasilcev.

Tako smo tudi četrto desetletje uspešno zaključili z novimi tehničnimi in prostorskimi pridobitvami, pomlajenim vodstvom društva in vstopom v samostojno Slovenijo.

40 let

Proslava ob 40. letnici delovanja društva

40-letnico društva smo proslavili z jubilejno prireditvijo pred gasilskim domom in pogostitvijo pred gasilskim domom in pogostitvijo na novo pridobljenem vadbenem prostoru.

 

Besedila zbral in zapisal: Janez Blaž

© PGD Tomačevo Jarše | Izdelava spletne strani: dpoint.si