Tretje desetletje: 1972 - 1982

 

»Nemirni gasilski duh in s tem kar zakoreninjena pripadnost nenehnemu napredku sta nas gnala naprej v tretje desetletje nadaljnjega razvoja društva.«

23. decembra 1972 smo sklenili meddruštveni »Sporazum o medsebojnem prijateljskem sodelovanju« med gasilskim društvom Tomačevo – Jarše in gasilskim društvom Štatenberg. Ob sklenitvi sporazuma smo društvu Štatenberg posodili brizgalno ILO in podarili nekaj cevi za najnujnejšo uporabo. Sklenjeni sporazum o pomoči je obrodil dobre medsebojne odnose, ki potekajo že četrto desetletje.

vaja v jaršah 1975

Gasilska vaja iz novega rezervoarja v Jaršah (1975)

V 70. in 80. letih je nastopil intenzivnejši razvoj države, republike Slovenije in našega okolja. Tomačevo se je zaradi novogradenj (sprva žal barakarsko naselje), kasneje z gradnjo stanovanjskih hiš razširilo in povečalo za trikrat, od cca. 500 do cca. 1500 volivcev. Tudi struktura živečega prebivalstva se je hitro spreminjala, tako da je bilo kmetij vsak dan manj, delavskih družin in obrti pa iz dneva v dan več. Hitra struktura in dimenzijska sprememba prebivalstva je pogojevala temu ustrezno spreminjanje požarnega varstva in zaščite. Če so bila ob nastanku društva požarno najbolj ogrožena kmetijska gospodarska poslopja in kozolci, je ta ogroženost kasneje prešla na stanovanjske hiše in obrtne delavnice. Temu ustrezno sta se morala spremeniti gasilska tehnika in način gašenja. Jarše tako občutnih sprememb niso doživele, zato se je društvo leta 1975 odločilo zgraditi vodni rezervoar z 80m3 gasilne vode. Dobro razvito hidrantno omrežje v naseljih ni bilo zanesljivo zaradi pogostih težav v času neurja, kar smo nadomestili tudi z vodnimi rezervoarji.

Rastoče potrebe in spremembe načina gašenja so narekovale, da društvo nabavi novo kombinirano vozilo TAM s cisterno za požarno vodo in peno.

Z nabavo kombiniranega gasilskega vozila in zaradi potreb takratnih družbenopolitičnih organizacij po poslovnih prostorih je postal obstoječi gasilski dom premajhen za vse uporabnike, zato smo se leta 1980 odločili nadgraditi gasilski dom za eno etažo, srednjo etažo pa rekonstruirati v dve garaži. S tem se je ponovno začela bitka za pridobitev denarnih sredstev, soglasij in potrebnih gradbenih dovoljenj. Takrat gradbenega dovoljenja ni bilo moč dobiti, dokler nismo dokazali, da imamo zagotovljen denar za celotno nadgradnjo. Ko nam je po hudih naporih končno uspelo pridobiti denar in vso dokumentacijo, smo z Gradbenim podjetjem Bežigrad sklenili pogodbo na ključ za celotno izvajanje del razen rušilnih in okoljskih del, katera smo izvedli sami z udarniškim delom, da smo prihranili pol denarja, ki nam je manjkal.

otvoritev nadgradnje 30 let

Otvoritev nadgradnje gasilskega doma in proslava 30. letnice društva

19. junija 1982 smo svečano proslavili zaključek nadgradnje gasilskega doma in 30-letnico uspešnega delovanja gasilskega društva Tomačevo – Jarše.

 

Besedila zbral in zapisal: Janez Blaž

© PGD Tomačevo Jarše | Izdelava spletne strani: dpoint.si